Araş. Gör. FİTNAT NAZLI SAYĞAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. FİTNAT NAZLI SAYĞAN

T: (0282) 250

M fnsaygan@nku.edu.tr

W fnsaygan.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme
Ana Bilim Dalı:
Lisans
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İİBF
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME
Öğrenim Yılları: 2010
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2011-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri